Geri Dönüşüm
Geri Dönüşüm

   Hepimiz tüketimi azaltır, yeniden kullanır ve geri dönüşüme katkıda bulunursak, dünya kaynaklarının gelecek nesiller için kalmasını sağlayabiliriz. Geri dönüşüm sadece hammadde tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlar. 

  Dünyadaki kaynaklar sınırlıdır ve onları kullandığımızda dolduramayız. Tüketimin tüm kanallardan yönlendirildiği günümüz dünyası tam bir çılgınlık içinde. Ancak dünyanın bize verdiği özel mesaj; Bu yolda devam edersek gelecek nesillere bir dünya bırakamayacağız. Peki ne yapmalı? Eskileri tamir etmek yerine yeni şeyler satın alma eğilimindeyiz. Ama tarihimizde bu boşa giden dönem bitmeli. Atılması gereken küçük adımlar bile önemlidir. Dünyanın kaynaklarını daha akıllıca kullanmak, yani daha az tüketmek ve geri dönüşümün önemini kavramak ve hayatın her alanına yerleştirmek belki de en mantıklısı. . 

Geri Dönüşüm Nedir? 

   Geri dönüşüm, geri dönüştürülebilir atıkların çeşitli işlemler yoluyla üretim sürecine dahil edilmesidir. Savaş nedeniyle kaynak sıkıntısı yaşandığında geri dönüşüm ihtiyacı ortaya çıktı. Atıkların geri dönüşüm yoluyla hammadde olarak yeniden kullanılması çok fazla enerji tasarrufu sağlar. Örneğin; Geri dönüştürülmüş alüminyum kullanmak, sıfırdan alüminyum üretmeye kıyasla %5'e kadar enerji tasarrufu sağlar. Atıkların hammadde olarak kullanılması da çevre kirliliğinin önlenmesi açısından önemlidir. Kaynakların tükenmesini önlemenin ve israfı azaltmanın tek yolu geri dönüşümdür. 

Geri dönüşümün amacı nedir? 

 Geri dönüşümün üç önemli amacı vardır. Birincisi, çöplüklere daha az atığın gitmesini sağlayarak hava, su ve toprak kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olmaktır. İkinci fayda ekonomiktir ve geri dönüştürülebilir malzemelerin sürece dahil edilmesi ve hammadde olarak yeniden kullanılması ülkelere ciddi ekonomik faydalar sunmaktadır. Atıklardan kaçının. Üçüncü ve belki de en önemli amaç, çevresel faydalarla ilgilidir. Bir şeyi attığımız zaman, onu attığımızı ve bir daha asla göremeyeceğimizi düşünürüz. Ne yazık ki, durum böyle değil. Atıp çöpe attığımızı sandığımız "atık" bir yere nakledilmelidir. Genellikle çöplüklere taşınan bu çöplükler çok kirli olabilir, pis ve nahoş görünebilir. Atık, bu alanlarda yer kaplayarak ve kaynakları boşa harcayarak geri dönüşüm yoluyla ekonomiye fayda sağlayabilir. 

 Bazen atıkları düzenli depolama sahalarında toplamaktansa büyük yakma tesislerinde yakmak daha iyidir, bu işlemin düzenli depolamaya konulacak atık miktarını azaltmak ve yakma yoluyla enerji üretmek ve zararlı maddeler oluşturmak gibi avantajları vardır. hava kirliliği, küresel ısınma ve iklim değişikliği sorununu artırıyor. 

 Yeni bir ürün üretmek çok fazla enerji ve kaynak gerektirir ve geri dönüştürülebilir malzemeleri attığımız zaman, onu yapmak için kullanılan enerjiyi ve kaynakları da atmış oluruz. Geri dönüşümün amacı; kaynakların tükenmesini önlemek ve israfı azaltmak. Cam, kağıt, alüminyum, plastik, piller ve motor yağı gibi malzemeler geri dönüştürülerek yeniden kullanılarak ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca katı atıkların ülkeler arasında depolanması ve taşınması gibi sorunları da önler.


Nasıl Yardımcı Olabiliriz?